Ekonomična opcija skladištenja tečnosti – horizontalni plastični rezervoari

Povoljne cene za različite kapacitete horizontalnih rezervoara

Horizontalni plastični rezervoari su popularni izbor za skladištenje tečnosti u različitim delatnostima, uključujući kućanstva, industriju, poljoprivredu i graditeljstvo. Jedan od razloga popularnosti ovih rezervoara su povoljne cene, koje se kreću u zavisnosti od kapaciteta i oblika.

Na tržištu postoje horizontalni plastični rezervoari različitih kapaciteta, od manjih do većih, što omogućava izbor najbolje opcije za potrebe korisnika. Cene ovih rezervoara variraju u zavisnosti od kapaciteta i dodatne opreme koja se može ugraditi na rezervoare po želji kupca, poput priključaka i ventila.

Ekonomičnost korišćenja horizontalnih plastičnih rezervoara

Koristeći horizontalni plastični rezervoar za skladištenje vode i drugih tečnosti, korisnik može smanjiti troškove u poređenju sa korišćenjem drugih opcija za skladištenje, poput betonskih ili metalnih rezervoara. Ovi rezervoari su lagani i lako prenosivi, što ih čini jednostavnim za instalaciju i postavljanje na željeno mesto. Pored toga, plastični materijali od kojih su izrađeni su otporni na koroziju, što smanjuje potrebu za održavanjem i produžava vek trajanja rezervoara.

Prednosti horizontalnih rezervoara u poljoprivredi i industriji

Horizontalni plastični rezervoari su takođe popularni izbor u poljoprivredi i industriji zbog svoje ekonomičnosti. Oni omogućavaju poljoprivrednicima i industrijskim korisnicima da skladište razne tečnosti, kao što su voda, hemikalije, gorivo i drugo, čime se povećava efikasnost u poslovanju.

Montaža i održavanje horizontalnih plastičnih rezervoara

Montaža horizontalnih plastičnih rezervoara je jednostavna i brza. Preporučuje se postavljanje rezervoara na ravnu i stabilnu površinu kako bi se izbeglo pomeranje i eventualni problemi. Redovno čišćenje i održavanje rezervoara je takođe važno kako bi se produžio radni vek rezervoara i smanjio rizik od kvara.

Ukratko, horizontalni plastični rezervoari su ekonomična opcija za skladištenje tečnosti. Njihove povoljne cene i različiti kapaciteti omogućavaju izbor najbolje opcije za korisnika u skladu sa njihovim potrebama. Koristeći horizontalne plastične rezervoare, korisnici mogu smanjiti troškove u poređenju sa drugim opcijama skladištenja, a istovremeno imaju pouzdan i trajan sistem za skladištenje tečnosti.

U poljoprivredi i industriji, horizontalni plastični rezervoari omogućavaju skladištenje različitih tečnosti, što povećava efikasnost poslovanja. Osim toga, plastični materijali od kojih su izrađeni su otporni na koroziju, što smanjuje potrebu za održavanjem i produžava vek trajanja rezervoara.

Kao i kod vertikalnih plastičnih rezervoara, i kod horizontalnih rezervoara postoji mogućnost ugradnje priključaka i ventila prema željama i potrebama korisnika. Montaža je jednostavna i brza, a redovno čišćenje i održavanje pomažu u produžavanju veka trajanja rezervoara.

U zaključku, horizontalni plastični rezervoari su ekonomična i pouzdana opcija za skladištenje tečnosti, sa različitim kapacitetima i povoljnim cenama. Korisnici iz različitih delatnosti mogu naći najbolju opciju za svoje potrebe i poboljšati efikasnost poslovanja.

Vrste plastični rezervoara

Plastični rezervoari za vodu

Naš široki asortiman rezervoara za plastične rezervoare za vodu pruža vam idealno rešenje za skladištenje vode za piće (za piće), kišnice, hemikalija, tečnih đubriva, melase i tečnih namirnica na gotovo bilo kom mestu. Naši vertikalni rezervoari za skladištenje dostupni su u 31 veličini od 150 litara do 90.000 litara i u izboru boja.

Rezervoari za pijaću vodu koje je odobrio

Naše rezervoare za skladištenje pitke vode koje su odobrene od strane VRAS-a, plastične cisterne za pijaću vodu izrađene su od polietilena prehrambene namirnice, obezbeđujući trajnost. Poklopac na starom dozvoljenom pristupu za lako čišćenje. Ovi rezervoari su dostupni sa AB zračnim otvorima kako bi rezervoar bio u skladu sa kategorijom 5, pozovite za više detalja i mogućnosti.

Industrijske rezervoare za vodu bez pića

Rezervoari za procesnu vodu / rezervoari za nepitku vodu omogućavaju skladištenje vode od 50 litara do 90.000 litara u 42 veličine. Naši vertikalni rezervoari za skladištenje su UV stabilizovani, oblikovani rezervoari po jednoj ceni za trajnost i upotrebu na otvorenom. Za kišnicu, rezervoari za vodu omogućavaju skladištenje vode za poljoprivredne prskalice i vode za pranje mlečnih soba. Filteri za sakupljanje kišnice filtriraju lišće i mahovinu iz vode i vode do odvoda ili namočenja, minimizirajući lišće i talog na rezervoaru. Dostupni su ventili za punjenje delova koji osiguravaju da je pufer vode uvek na rezervoaru.

Podzemne cisterne za vodu

Podzemni rezervoari za vodu ili cisterne za vodu dizajnirani za navodnjavanje i pitku vodu. Proizvedeni od polietena visoke gustine u robusnom jednodelnom kalupu bez naprezanja sa glatkim higijenskim unutrašnjim i spoljnim površinama, ovi podzemni rezervoari dostupni su od 800 litara do 9500 litara. Naš asortiman izdržljivih podzemnih rezervoara za vodu nudi rešenje za uštedu prostora za skladištenje prikupljene kišnice namenjene za navodnjavanje, zalivanje biljaka i pranje automobila. Takođe se mogu koristiti za skladištenje vode iz drugih izvora, kao što su izvori i bunari izgrađeni od žilavog polietena. Takođe su idealni za mnoge domaće, komercijalne i industrijske primene, uključujući poljoprivredu i poljoprivredu, baštensko baštovanstvo i skladištenje vode u slučaju požara.

Plastični rezervoari i cisterne za vodu i kišnicu

Kišna voda je odličan besplatan resurs sa mnogim odličnim mogucnostima primene. Koristimo ga za održavanje zelenih i zdravih vrtova, vođenje održivog načina života, uštedu novca i smanjenje ili uklanjanje oslanjanja na javne zalihe vode.

Bez obzira za koje specifične potrebe koristite rezervoar za kišnicu, od ključne je važnosti da vaša kišnica bude što je moguće čista i čista. Ovo postaje još važnije kada živite negde gde je izloženo zagađivačima, poput grada.

Priprema rezervoara za kišnicu

Najvažniji prvi korak do vode koja je uvek čista i bez nečistoća je da započnemo sa visokokvalitetnom Poli cisternom za vodu i pripadajućim dodacima, kao što su pumpe i filteri za rezervoare za vodu i cisterne. Takođe bi vam ceo sistem kišnice trebalo da instalira licencirani vodoinstalater u skladu sa uputstvima proizvođača.

Dalje, provedite vreme kako biste bili sigurni da vaše donje cevi i oluci budu čisti i bez lišća i drugih oblika smeća. Obavezno redovno čistite i zamenjujte ulaznu mrežicu.

Sledeći korak je ugradnja filtera i preusmerača između kuće i pumpe koji će obezbediti da na minimum smanjite pesak ili pesak koji mogu da uđu u mašinu za pranje veša ili toalet kao deo sakupljene kišnice.

Trebalo bi da proveravate ulazno cedilo nedeljno, a filter uložak i pumpu svaka tri meseca. Uložak filtera moraćete da menjate svakih šest do devet meseci i isprati cedila kako bi bili čisti od stelje i prašine. Ako ste kupili poklopac pumpe za vertikalni plastični rezervoar za vodu, to će vam pomoći u održavanju pumpe čistom i efikasnom u radu, kao i u smanjenju buke motora vaše pumpe.

Ako koristite podzemni rezervoar i rezervnu vezu sa javnim vodovodnim sistemom, tada bi vaš vodoinstalater jednom godišnje trebalo da pregleda ventile za sprečavanje povratnog toka.

Održavajte vaš rezervoar za kišnicu

Kada je kiše malo, često može doći do nakupljanja mulja koji će smanjiti kvalitet kišnice u vašem rezervoaru. Čak i kada kiše nema, i dalje je moguće da se talog nakupi ako ne isprati rezervoar kišnicom. Ako se kišnica u vašem rezervoaru za vodu redovno osvežava od novih kiša koje sadrže svež kiseonik, to će se odnositi samo na područje iznad izlaza.

Čak i sa cediljkama i filterima, mikroskopske organske čestice će ući u vaš rezervoar za kišnicu, a zatim će se akumulirati na dnu vašeg rezervoara. Ova nakupina će postati sloj mulja jer je dno vašeg rezervoara za kišnicu anaerobna zona, bez oksigenacije. Previše ovog mulja uticaće na kvalitet kišnice u vašem rezervoaru i moraće da se ukloni samo ako se voda iz rezervoara koristi za ljudsku upotrebu.

U idealnom slučaju želite da proverite dno rezervoara jednom na dve do tri godine kao deo rutinskog plana održavanja.

Redovni programi održavanja pumpi i rezervoara za kišnicu štede novac i vreme vlasnika, a obično se mogu dogovoriti sa vodoinstalaterom koji je instalirao sistem. Ako ne, uvek postoje vodoinstalateri koji su spremni da preuzmu ugovor o održavanju i popravci rezervoara za kišnicu i sistema pumpi.

Vaše malo početno ulaganje u rezervoar za kišnicu ponudiće vam mnogo godina zdrave i besplatne kišnice. Potrebna je samo mala briga sa vaše strane.