Paulovnija sadnice

Od pre par godina voće u Srbiji u nekim krajevima zamenile planatže paulovnije. Ne nije u pitanju voće koje će vam doneti veliki prihod, u pitanju je drvo. Pa dobro kakvo je to drvo paulovnija kada ga vrediti saditi i praviti planatže. Paulovnija je drvo koje vodi poreklo iz Kine, a kod nas je u našim rasadnicima napravljeno više različitih hibrida koji su prilagođeniji rastu kod nas. Paulovnija je drvo koje rase kao iz vode, ali i traži dosta vode.

Od paulovnije za tri godine zarada

Paulovnija posle tri godine tako već naraste da ima prečnik oko 20 do 25 centimetara, što znači da već u četvrtoj godini može da se seče i da se ubiraju prvi prihodi. Ulaganja ima, ali nema toliko rada. Mora se obezbediti navodnjavanje, jer da bi ova biljka paulovnija drvo rasla kao iz vode treba joj dobro navodnjavanje.

Postoji tu dosta pravila koja se moraju ispoštovati, ali ulaganja su minimalna samo prve godine treba kupiti rasad, a kasnije se ova biljka iz posečenih stabala sama oživljava.

Paulovnija ima i cvet koji koriste pčele, čiroki listovi proizvode dosta kiseonika. Paulovnija je jako korisna biljka, em ostvarujete zaradu sa njom, em je korisna i za društvo u celini.

Preporuka Florand rasadnik za najbolje sadnice paulovnije.